SOMDEK PAE 3 PUN
MACHANICAL MOULD
2512 SWEE !!!!
100% GENUINE
SOMDEK PAE 3 PUN
MACHANICAL MOULD
2512 SWEE !!!!
100% GENUINE
 
 
SOMDEK PAE 3 PUN
MACHANICAL MOULD
2512 SWEE !!!!
100% GENUINE
SOMDEK PAE 3 PUN
MACHANICAL MOULD
2512 SWEE !!!!
100% GENUINE
 
SOMDEK PAE 3 PUN
MACHANICAL MOULD
2512 SWEE !!!!
100% GENUINE
SOMDEK PAE 3 PUN
MACHANICAL MOULD
2512 SWEE !!!!
100% GENUINE
 
 
 

 

 
 
1.L.P. KASEM 5" BUCHA
POR-POR-LOR BATCH
2523
SWEE !!!!!
2.PHRA CHAI WAT TRAI POK
BASE COPPER 2517
L.P. KASEM
RARE !!!!!
3.SOMDEK PROK POI
L.P. KASEM
1st BATCH
2516
4.SOMDEK PROK POI
L.P. KASEM
1st BATCH
2516
5.MET-TANG 2517
MEDICINE MATERIAL
L.P. KASEM
RARE MAK MAK
6.PIDTA 2516
L.P. KASEM
SPECIAL PIM
7. RIAN TENG-MO
L.P. KASEM
2517
CHAMP !!!!
8.RIAN POR-POR-LOR
L.P. KASEM
2523
SWEE !!!!
9.SOMDEK PAE 4 PUN
TIP TOP CONDITION
2534
10.SOMDEK PAE 4 PUN
TIP TOP CONDITION
2534
11.SOMDEK RELICS STONE
L.P PAE
2539
12.SOMDEK RELICS STONE
L.P PAE
2539
13.NAK POK
CHAO KUN NOR
2513
14.RIAN KUN PAI 1st BATCH
WAT NAK TANG NOT
2499 L.P JONG
CHAMP !!!
 
15.PHOTO L.PU TIM
WAT PHRA KOW
BACK WITH TAKUT 2520
RARE MAK MAK
16.L.PU TOH PHRA POM
PIM PHRA CHAM WAN KER
2519
NUA BI-LAN
17.SOMDEK
BURN PAYA SOOK LANE
WAT LAK-YO-THA
18.PHRA PIM CHAN-LOY
WAT PRASART
NUA BUN-KUN-PROM
2506
19.SOMDEK CHAN-MAK
L.PU TIM WAT PHRA-KOW
BACK YOK-TONG SILVER
RARE !!!
20. PHRA SIVALI
L.PU TIM 2538
WAT PHRA-KOW
SWEE !!!
 
21.TAO L.P SER-NIT
WAT LAM BUA LOI
STONE MADE
SWEE !!!!! 100%
22.TAO L.P SER-NIT
WAT LAM BUA LOI
STONE MADE
SWEE !!!!! 100%
23.TAO L.P SER-NIT
WAT LAM BUA LOI
STONE MADE
SWEE !!!!! 100%
24.TAO L.P SER-NIT
WAT LAM BUA LOI
STONE MADE
SWEE !!!!! 100%
 
25.TAO L.P SER-NIT
WAT LAM BUA LOI
STONE MADE
SWEE !!!!! 100%
26.TAO L.P SER-NIT
WAT LAM BUA LOI
STONE MADE
SWEE !!!!! 100%
27. SPECIAL TAKRUT
FROM
ARCHAN CHUM
 
28.TAKRUT
L.P JONG